Nowe obostrzenia przeciwko pandemii COVID

W piątek późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Poniżej przedstawiamy jego najważniejsze założenia.

Poprzednio wprowadzone zakazy prowadzenia określonych działalności gospodarczych (salony masażu, siłownie i baseny z wyłączeniem dla branży hotelarskiej)pozostawiono bez zmian.

Obecnie dodano nowy zakaz dotyczący prowadzenia szeroko rozumianej branży gastronomicznej – posiłki i napoje mogą być serwowane jedynie na wynos. Wprowadzono wyjątek dla restauracji hotelowych, zgodnie z którym prowadzenie działalności restauracyjnej w miejscu prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem zapewnienia, aby:

  • goście realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje; 
  • goście zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika; 
  • obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.

Pozostałe restauracje,  mogą wyłącznie pododawać żywność na wynos lub dowozić posiłki. Zaznaczamy, że pomimo zapowiedzi zakazu prowadzenia w hotelach tzw. bufetów (posiłki serwowane tylko do stolików) zakaz ten wprost nie został wprowadzony w treści Rozporządzenia.

Wprowadzono nowe ograniczenia dla działalności dot. zabiegów kosmetycznych (czyli dotychczas dopuszczalny wyłom w działalności np. SPA). Działalność taka  jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym: 

  • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;
  •  stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, można prowadzić wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zakazano również prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych.

Zgromadzenia publiczne mogą odbywać się maksymalnie w grupach 5 osób. Zakazano organizowania wszelkich  zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 
  • imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Naszym zdaniem dopuszczalne jest organizowanie spotkanie/eventów jeżeli są to  spotkania lub zebrania służbowe lub zawodowe.