kancelaria-zdjecie

BGST Radcowie Prawni to kancelaria, która działa w formie spółki partnerskiej od 2009 r.

Od 1 stycznia 2019 r. partnerami pozostają radcowie: dr Agnieszka Gajda oraz Rafał Tołwiński.
Pełna nazwa spółki to BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński sp. p.
Mamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim i prawie nowych technologii. Od wielu lat zajmujemy się zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne), obsługą transakcji nieruchomościowych oraz działalności hotelarskiej.

Nasz Zespół

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi szerokiego zakresu procesów inwestycyjnych, przekształceń i akwizycji spółek, bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW.
Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego oraz handlowego, choć dewizą naszej kancelarii jest unikanie sporów sądowych.
Współpracujemy z przedsiębiorcami z Republiki Federalnej Niemiec, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi.
Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim.

Partnerzy

Partner

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowca prawa autorskiego na studiach podyplomowych prowadzonych na UG i na zajęciach dla aplikantów OIRP w Gdańsku. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie negocjowania umów i obsługi korporacyjnej firm.

Od 2002 r. obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym oraz przygotowuje i prowadzi szkolenia z prawa własności intelektualnej na zlecenie firm szkoleniowych. Prowadzi również zajęcia dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie prawa autorskiego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, problematyce zakupu i sprzedaży nieruchomości, obsłudze procesów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz komercjalizacji wielkopowierzchniowych budynków biurowo-usługowych a także w tematyce przekształceń własnościowych (M&A).

Stale obsługuje spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Brał udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz powierzchni komercyjnych (min.: Arkońska Business Park).

W wolnych chwilach stara się udowodnić dzieciom, że ten Pan ze zdjęcia w przedpokoju to on.

Partner

dr Agnieszka Gajda

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ochrony praw i wolności obywatelskich, ustrojowymi problemami władzy sądowniczej, w szczególności zasadami nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, jak również zawiłościami odpowiedzialności organów państwowych. Jako radca prawny posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych i prywatnych oraz w działalności szkoleniowej. Swoją karierę zawodową związała jednak z działalnością dydaktyczno-badawczą. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym komentarza do ustawy o Trybunale Stanu, monografii „Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce”, kilkudziesięciu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych w Polsce i za granicą. Za swój największy sukces uważa otrzymanie w 2018 r. od Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowej nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.

W wolnych chwilach w zaciszu domowego ogródka słucha muzyki i czyta… najczęściej powieści historyczne.

Zespół

Radca Prawny

Piotr Grubba

Specjalizacja: sprawy gospodarcze i korporacyjne, negocjacje, postępowania sądowe i pozasądowe, odszkodowania, windykacja i egzekucja, własność intelektualna, w szczególności ochrona praw autorów i podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych oraz ochrona danych osobowych, sprawy z zakresu prawa karnego oraz współpracy z organami Policji i prokuratur.
Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.
Biegle porusza się w zagadnieniach informatycznych oraz nowych technologii.

W swojej karierze zawodowej zajmował się sprawami klientów z ww. gałęzi prawa a także z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, prawa dot. nieruchomości, prawa własności lokali oraz prawa spółdzielczego; prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, w tym podatków i opłat, prawa budowlanego. Ponadto wspierał klientów w obrębie prawa kontraktów, korporacyjnych i spadkowych Kalifornii, Nevady i Teksasu (USA).

Obsługiwał przedsiębiorców z wielu branż w tym podmioty z branży kreatywnej i IT, podmioty z branży zasobów ludzkich (HR) i ochrony mienia oraz osób, producentów i dystrybutorów elektroniki, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, zarządów nieruchomości, biura rachunkowe, podmioty lecznicze, podmioty z branży odszkodowawczej oraz ubezpieczeniowej i inne niewymienione. Ponadto świadczył pomoc prawną na rzecz osób fizycznych – w bardzo szerokim zakresie spraw, od drobnych po sprawy bardzo istotne życiowo – oraz jednostki organizacyjne samorządu (gminy, powiaty i województwa) i Skarbu Państwa a także podmioty od nich zależne.

Z powodzeniem pełnił funkcję kuratorów w postępowaniach cywilnych i karnych a także doradcy tymczasowego. Ponadto przez wiele lat był aktywnym członkiem zarządu wspólnoty. Wielokrotnie wspierał akcje „Niebieski Parasol” organizowaną przez samorząd radców prawnych dla obywateli.

Największy sukces zawodowy to uśmiech zadowolonego klienta oraz należyte wynagrodzenie. W wolnych chwilach interesuje się wszystkim co ciekawe.

Radca prawny

Maciej Bielawski

Radca prawny, od 2018 r. wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: WA-13678). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą ukończył w 2017 r. Jest specjalistą z szeroko pojętego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem umów, zawieranych w obrocie gospodarczym, a także w zakresie prawa spółek. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z obsługą prawną biznesu – zajmował się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów z sektora MŚP (głownie z branży automotive, FMCG oraz z branży budowlanej). Pomagał przedsiębiorcom przede wszystkim przez bieżące doradztwo prawne, które związane było z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą – brał udział w przygotowaniu i negocjowaniu umów, zarówno zawieranych z kontrahentami, jak i tych dotyczących finansowania, w szczególności umów leasingu oraz umów kredytowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych jako pełnomocnik procesowy zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w postępowaniach egzekucyjnych. Za swój największy sukces zawodowy uważa dotychczasową skuteczność w sprawach sądowych, prowadzonych w wyniku złożenia odwołania od niekorzystnych dla swoich mocodawców decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wynoszącą obecnie 100% wygranych spraw na kilkadziesiąt zakończonych. Sprawnie posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

W wolnych chwilach lubi wyłączyć się od świata gospodarki i biznesu przez przebywanie na świeżym powietrzu i sadzenie roślin. Fan motoryzacji.

Radca prawny

Jędrzej Jackiewicz

Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), regulacji prawnych dotyczących e-commerce oraz prawa handlowego.

Doświadczenie zdobył jako prawnik in-house spółek z branży wydawniczej oraz IT. W ramach swojej działalności pracuje również dla Klientów z branży budowlanej, deweloperskiej, hotelarskiej, marketingowej i motoryzacyjnej. Świadczy stałą obsługę prawną dla Klientów z sektora publicznego z zakresu kultury i sztuki.

Zajmuje się rejestrowaniem, ochroną i sprawami spornymi dotyczącymi znaków towarowych, a także sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych. Dzięki codziennej współpracy z programistami z łatwością porusza się w zagadnieniach dotyczących tworzenia nowych aplikacji oraz serwisów internetowych – w tworzonych dla Klientów regulaminach i EULA dobiera rozwiązania prawne dopasowane do przedstawionych zagadnień technicznych.

Prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, a także zajmuje się wdrażaniem i kontrolą wykonywania przepisów RODO. Świadczy wszechstronną obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Zapewnia wsparcie z zakresu wielu dziedzin prawa cywilnego i  administracyjnego, a także w obszarze prawa rodzinnego i spraw rozwodowych. Biegle posługuje się językiem angielskim. W wolnych chwilach zastanawia się jak wyglądałoby jego życie, gdyby zamiast prawa wybrał programowanie.

Radca prawny

Edyta Nowakowska

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku z wyróżnieniem zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską, którą odbywała w latach 2017 – 2019 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zaś w roku 2020 roku zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski. Współpracuje z Kancelarią BGST od sierpnia 2020 roku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Prywatnie pasjonatka biegania oraz wycieczek rowerowych.

Radca prawny

Dariusz Markiewicz

Ukończył prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2016 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, którą zakończył w 2018 roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 roku zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski.

Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Gdańskim oraz z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Kancelarią BGST od października 2021 roku.
Doświadczenie jako prawnik zdobywał pracując na uczelni wyższej oraz w największych trójmiejskich kancelariach.


Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń oraz prawa spółek. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych między innymi z branży hotelarskiej.


W wolnych chwilach wielki fan sportu oraz seriali.

Aplikantka

Marta Ellerik

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę magisterską na temat odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez działania sztucznej inteligencji. Współpracuje z BGST od października 2019 r. W swojej pracy w Kancelarii pomaga głównie przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz instytucji kultury. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie udzielając się jako wolontariusz w Poradni Klubu Jagiellońskiego, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną.

W wolnych chwilach namiętnie psuje sobie wzrok, czytając do późna kolejne książki i grając na Playstation.

Aplikantka

Karolina Pawłowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2021 roku zdobywa doświadczenie w zakresie windykacji oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Współpracuje z BGST od marca 2022 roku, najpierw jako praktykantka w spółce z branży wydawniczej, będącej jednym z klientów Kancelarii, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa autorskiego oraz pisaniem umów licencyjnych. Obecnie w swojej pracy w Kancelarii pracuje głównie przy sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Sprawnie posługuje się językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym.

W wolnych chwilach lubi poczytać dobrą książkę i porysować. Prywatnie miłośniczka łyżwiarstwa oraz dalekich podróży.

Praktykantka

Anna Król

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na specjalizacji finansowo-gospodarczej.

Od 2019 roku zdobywa doświadczenie w kancelariach oraz podmiotach zajmujących się obsługą prawną w Trójmieście. Współpracuje z BGST od maja 2022 roku. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, choć w kręgu jej zainteresowań znajduje się także prawo podatkowe.

Czas wolny najchętniej poświęca na spotkania z przyjaciółmi oraz rozwój swojej wieloletniej pasji, którą jest taniec.

Praktykant

Paweł Ramotowski

Student II roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działa jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa oraz Uniwersyteckiego Koła Debat Oksfordzkich „Ars Bene Dicendi”.

Współpracuje z BGST od sierpnia 2022 roku. W kancelarii pomaga zespołowi w sprawach bieżących postępowań cywilnych i gospodarczych oraz windykacji i egzekucji.

Czas wolny poświęca głównie na rozwijanie swoich pasji, jakimi są koszykówka oraz debaty oksfordzkie.

Sekretarka

Ivona Dąbrowska

Odpowiada za zarządzanie administracyjne w Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organizacyjno- administracyjnej różnych podmiotów. Do jej obowiązków należy między innymi obsługa spotkań biznesowych, prace związane z obiegiem korespondencji oraz dokumentów w Kancelarii. Jest specjalistką od rozwiązywania trudnych problemów pojawiających się w codziennym życiu Zespołu Kancelarii. Z BGST współpracuje od 2020 roku.

W wolnych chwilach odkrywa nowych autorów książek, rysuje i spędza jak najwięcej czasu z rodziną.