kancelaria-zdjecie

BGST Radcowie Prawni to kancelaria, która działa w formie spółki partnerskiej od 2009 r.

Od 1 stycznia 2019 r. partnerami pozostają radcowie: dr Agnieszka Gajda oraz Rafał Tołwiński.
Pełna nazwa spółki to BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński sp. p.
Mamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim i prawie nowych technologii. Od wielu lat zajmujemy się zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne), obsługą transakcji nieruchomościowych oraz działalności hotelarskiej.

Nasz Zespół

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi szerokiego zakresu procesów inwestycyjnych, przekształceń i akwizycji spółek, bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW.
Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego oraz handlowego, choć dewizą naszej kancelarii jest unikanie sporów sądowych.
Współpracujemy z przedsiębiorcami z Republiki Federalnej Niemiec, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi.
Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim.

Partnerzy

Partner

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowca prawa autorskiego na studiach podyplomowych prowadzonych na UG i na zajęciach dla aplikantów OIRP w Gdańsku. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie negocjowania umów i obsługi korporacyjnej firm.

Od 2002 r. obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym oraz przygotowuje i prowadzi szkolenia z prawa własności intelektualnej na zlecenie firm szkoleniowych. Prowadzi również zajęcia dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie prawa autorskiego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, problematyce zakupu i sprzedaży nieruchomości, obsłudze procesów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz komercjalizacji wielkopowierzchniowych budynków biurowo-usługowych a także w tematyce przekształceń własnościowych (M&A).

Stale obsługuje spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Brał udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz powierzchni komercyjnych (min.: Arkońska Business Park).

W wolnych chwilach stara się udowodnić dzieciom, że ten Pan ze zdjęcia w przedpokoju to on.

Partner

dr Agnieszka Gajda

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ochrony praw i wolności obywatelskich, ustrojowymi problemami władzy sądowniczej, w szczególności zasadami nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, jak również zawiłościami odpowiedzialności organów państwowych. Jako radca prawny posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych i prywatnych oraz w działalności szkoleniowej. Swoją karierę zawodową związała jednak z działalnością dydaktyczno-badawczą. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym komentarza do ustawy o Trybunale Stanu, monografii „Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce”, kilkudziesięciu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych w Polsce i za granicą. Za swój największy sukces uważa otrzymanie w 2018 r. od Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowej nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.

W wolnych chwilach w zaciszu domowego ogródka słucha muzyki i czyta… najczęściej powieści historyczne.

Zespół

Radca prawny

Marta Ellerik

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę magisterską na temat odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez działania sztucznej inteligencji. Współpracuje z BGST od października 2019 r. W swojej pracy w Kancelarii pomaga głównie przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz instytucji kultury. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie udzielając się jako wolontariusz w Poradni Klubu Jagiellońskiego, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną.

W wolnych chwilach namiętnie psuje sobie wzrok, czytając do późna kolejne książki i grając na Playstation.

Radca Prawny

Piotr Grubba

Specjalizacja: sprawy gospodarcze i korporacyjne, negocjacje, postępowania sądowe i pozasądowe, odszkodowania, windykacja i egzekucja, własność intelektualna, w szczególności ochrona praw autorów i podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych oraz ochrona danych osobowych, sprawy z zakresu prawa karnego oraz współpracy z organami Policji i prokuratur.
Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.
Biegle porusza się w zagadnieniach informatycznych oraz nowych technologii.

W swojej karierze zawodowej zajmował się sprawami klientów z ww. gałęzi prawa a także z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, prawa dot. nieruchomości, prawa własności lokali oraz prawa spółdzielczego; prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, w tym podatków i opłat, prawa budowlanego. Ponadto wspierał klientów w obrębie prawa kontraktów, korporacyjnych i spadkowych Kalifornii, Nevady i Teksasu (USA).

Obsługiwał przedsiębiorców z wielu branż w tym podmioty z branży kreatywnej i IT, podmioty z branży zasobów ludzkich (HR) i ochrony mienia oraz osób, producentów i dystrybutorów elektroniki, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, zarządów nieruchomości, biura rachunkowe, podmioty lecznicze, podmioty z branży odszkodowawczej oraz ubezpieczeniowej i inne niewymienione. Ponadto świadczył pomoc prawną na rzecz osób fizycznych – w bardzo szerokim zakresie spraw, od drobnych po sprawy bardzo istotne życiowo – oraz jednostki organizacyjne samorządu (gminy, powiaty i województwa) i Skarbu Państwa a także podmioty od nich zależne.

Z powodzeniem pełnił funkcję kuratorów w postępowaniach cywilnych i karnych a także doradcy tymczasowego. Ponadto przez wiele lat był aktywnym członkiem zarządu wspólnoty. Wielokrotnie wspierał akcje „Niebieski Parasol” organizowaną przez samorząd radców prawnych dla obywateli.

Największy sukces zawodowy to uśmiech zadowolonego klienta oraz należyte wynagrodzenie. W wolnych chwilach interesuje się wszystkim co ciekawe.

Radca prawny

Jędrzej Jackiewicz

Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), regulacji prawnych dotyczących e-commerce oraz prawa handlowego.

Doświadczenie zdobył jako prawnik in-house spółek z branży wydawniczej oraz IT. W ramach swojej działalności pracuje również dla Klientów z branży budowlanej, deweloperskiej, hotelarskiej, marketingowej i motoryzacyjnej. Świadczy stałą obsługę prawną dla Klientów z sektora publicznego z zakresu kultury i sztuki.

Zajmuje się rejestrowaniem, ochroną i sprawami spornymi dotyczącymi znaków towarowych, a także sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych. Dzięki codziennej współpracy z programistami z łatwością porusza się w zagadnieniach dotyczących tworzenia nowych aplikacji oraz serwisów internetowych – w tworzonych dla Klientów regulaminach i EULA dobiera rozwiązania prawne dopasowane do przedstawionych zagadnień technicznych.

Prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, a także zajmuje się wdrażaniem i kontrolą wykonywania przepisów RODO. Świadczy wszechstronną obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Zapewnia wsparcie z zakresu wielu dziedzin prawa cywilnego i  administracyjnego, a także w obszarze prawa rodzinnego i spraw rozwodowych. Biegle posługuje się językiem angielskim. W wolnych chwilach zastanawia się jak wyglądałoby jego życie, gdyby zamiast prawa wybrał programowanie.

Radca prawny, menedżer

Grzegorz Ksepko, MBA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). Ukończył aplikację prokuratorską, zakończoną zdanym egzaminem prokuratorskim (2004). Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2005 roku, a na listę radców prawnych w 2016 roku.

W praktyce prawniczej specjalizuje się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego, a także w sporach sądowych. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców, również w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Uczestniczył także w procesie legislacyjnym, przygotowując wiele projektów ustaw i rozporządzeń.

Ukończył studia podyplomowe executive MBA, prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Aix-Marseille Graduate School of Management, uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Przez ponad 4 lata był wiceprezesem zarządu Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym w 2019 roku pełnił obowiązki prezesa. Przeprowadził między innymi nowatorski projekt restrukturyzacji wewnętrznej (Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy Kapitałowej Energa), w wyniku którego zredukowano liczbę podmiotów w grupie o połowę (z 44 do 22). Odpowiadał również za proces zastąpienia dotychczasowego ładu organizacyjnego umową o współpracy i skutecznej implementacji jej zapisów. W 2019 roku pozyskał dla grupy kapitałowej Energa pionierskie finansowanie w formule ESG (environmental – social – governance) w wysokości 2 mld złotych.

Przez 3 lata pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu ds. strategii Lotos Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie kierował procesem tworzenia nowej strategii spółki, obejmującej m.in. świadczenie usług na rzecz morskiej energetyki wiatrowej (offshore wind), geosekwestrację dwutlenku węgla pod dnem morskim (CCS – carbon capture and storage) oraz produkcję zielonego wodoru z wody morskiej. Współtworzył Zieloną Księgę CCS oraz sygnował Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal) w 2021 roku.

Był również prezesem Robotic Life Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W latach 2003-2007 roku zasiadał w radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2019 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz energetyki polskiej.

Biegle, w mowie i w piśmie, posługuje się językiem angielskim. Ukończył m.in. kurs językowy na University of California Los Angeles.

Radca prawny

Dariusz Markiewicz

Ukończył prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2016 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, którą zakończył w 2018 roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 roku zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski.

Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Gdańskim oraz z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Kancelarią BGST od października 2021 roku.
Doświadczenie jako prawnik zdobywał pracując na uczelni wyższej oraz w największych trójmiejskich kancelariach.


Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń oraz prawa spółek. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych między innymi z branży hotelarskiej.


W wolnych chwilach wielki fan sportu oraz seriali.

Radca prawny

Edyta Nowakowska

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku z wyróżnieniem zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską, którą odbywała w latach 2017 – 2019 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zaś w roku 2020 roku zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski. Współpracuje z Kancelarią BGST od sierpnia 2020 roku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Prywatnie pasjonatka biegania oraz wycieczek rowerowych.

Aplikant

Przemysław Nowakowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W 2018 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Prywatnie przedsiębiorca z wieloletnim stażem. Pierwsze doświadczenie zdobywał w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Od 2016 roku związany z własnym projektem e-commerce, który z sukcesem realizuje do dziś. 

Od stycznia 2024 r. współpracuje z BGST. Obecnie w swojej pracy w Kancelarii pracuje głównieprzy sprawach z zakresu postępowań cywilnych i gospodarczych, windykacji i egzekucji. Zajmuje się również opiniowaniem i sporządzaniem umów. 

W wolnym czasie najchętniej planuje kolejne podróże. 

Aplikantka

Milena Szych

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od kwietnia 2023 r. współpracuje z BGST. Obecnie w swojej pracy w Kancelarii pracuje głównie przy sprawach z zakresu postępowań cywilnych i gospodarczych oraz windykacji i egzekucji.

W wolnych chwilach lubi wycieczki rowerowe oraz długie spacery.

Sekretarka

Ivona Dąbrowska

Odpowiada za zarządzanie administracyjne w Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organizacyjno- administracyjnej różnych podmiotów. Do jej obowiązków należy między innymi obsługa spotkań biznesowych, prace związane z obiegiem korespondencji oraz dokumentów w Kancelarii. Jest specjalistką od rozwiązywania trudnych problemów pojawiających się w codziennym życiu Zespołu Kancelarii. Z BGST współpracuje od 2020 roku.

W wolnych chwilach odkrywa nowych autorów książek, rysuje i spędza jak najwięcej czasu z rodziną.