kancelaria-zdjecie

BGST Radcowie Prawni to kancelaria, która działa w formie spółki partnerskiej od 2009 r.

Od 1 stycznia 2019 r. partnerami pozostają radcowie: dr Agnieszka Gajda oraz Rafał Tołwiński.
Pełna nazwa spółki to BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński sp. p.
Mamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim i prawie nowych technologii. Od wielu lat zajmujemy się zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne), obsługą transakcji nieruchomościowych oraz działalności hotelarskiej.

Nasz Zespół

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi szerokiego zakresu procesów inwestycyjnych, przekształceń i akwizycji spółek, bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW.
Świadczymy usługi zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego oraz handlowego, choć dewizą naszej kancelarii jest unikanie sporów sądowych.
Współpracujemy z przedsiębiorcami z Republiki Federalnej Niemiec, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi.
Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim.

Partnerzy

Partner

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowca prawa autorskiego na studiach podyplomowych prowadzonych na UG i na zajęciach dla aplikantów OIRP w Gdańsku. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie negocjowania umów i obsługi korporacyjnej firm.

Od 2002 r. obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym oraz przygotowuje i prowadzi szkolenia z prawa własności intelektualnej na zlecenie firm szkoleniowych. Prowadzi również zajęcia dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie prawa autorskiego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, problematyce zakupu i sprzedaży nieruchomości, obsłudze procesów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz komercjalizacji wielkopowierzchniowych budynków biurowo-usługowych a także w tematyce przekształceń własnościowych (M&A).

Stale obsługuje spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Brał udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz powierzchni komercyjnych (min.: Arkońska Business Park).

W wolnych chwilach stara się udowodnić dzieciom, że ten Pan ze zdjęcia w przedpokoju to on.

Partner

dr Agnieszka Gajda

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ochrony praw i wolności obywatelskich, ustrojowymi problemami władzy sądowniczej, w szczególności zasadami nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, jak również zawiłościami odpowiedzialności organów państwowych. Jako radca prawny posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych i prywatnych oraz w działalności szkoleniowej. Swoją karierę zawodową związała jednak z działalnością dydaktyczno-badawczą. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym komentarza do ustawy o Trybunale Stanu, monografii „Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce”, kilkudziesięciu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych w Polsce i za granicą. Za swój największy sukces uważa otrzymanie w 2018 r. od Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowej nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.

W wolnych chwilach w zaciszu domowego ogródka słucha muzyki i czyta… najczęściej powieści historyczne.

Zespół

Radca Prawny

Piotr Grubba

Specjalizacja: sprawy gospodarcze i korporacyjne, negocjacje, postępowania sądowe i pozasądowe, odszkodowania, windykacja i egzekucja, własność intelektualna, w szczególności ochrona praw autorów i podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych oraz ochrona danych osobowych, sprawy z zakresu prawa karnego oraz współpracy z organami Policji i prokuratur.
Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.
Biegle porusza się w zagadnieniach informatycznych oraz nowych technologii.

W swojej karierze zawodowej zajmował się sprawami klientów z ww. gałęzi prawa a także z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, prawa dot. nieruchomości, prawa własności lokali oraz prawa spółdzielczego; prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, w tym podatków i opłat, prawa budowlanego. Ponadto wspierał klientów w obrębie prawa kontraktów, korporacyjnych i spadkowych Kalifornii, Nevady i Teksasu (USA).

Obsługiwał przedsiębiorców z wielu branż w tym podmioty z branży kreatywnej i IT, podmioty z branży zasobów ludzkich (HR) i ochrony mienia oraz osób, producentów i dystrybutorów elektroniki, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, zarządów nieruchomości, biura rachunkowe, podmioty lecznicze, podmioty z branży odszkodowawczej oraz ubezpieczeniowej i inne niewymienione. Ponadto świadczył pomoc prawną na rzecz osób fizycznych – w bardzo szerokim zakresie spraw, od drobnych po sprawy bardzo istotne życiowo – oraz jednostki organizacyjne samorządu (gminy, powiaty i województwa) i Skarbu Państwa a także podmioty od nich zależne.

Z powodzeniem pełnił funkcję kuratorów w postępowaniach cywilnych i karnych a także doradcy tymczasowego. Ponadto przez wiele lat był aktywnym członkiem zarządu wspólnoty. Wielokrotnie wspierał akcje „Niebieski Parasol” organizowaną przez samorząd radców prawnych dla obywateli.

Największy sukces zawodowy to uśmiech zadowolonego klienta oraz należyte wynagrodzenie. W wolnych chwilach interesuje się wszystkim co ciekawe.

Radca prawny

Joanna Sadowska

Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa kontraktowego w obrocie gospodarczym. Pracuje po polsku i w języku angielskim. Sporządza opinie prawne wskazując przy tym ryzyka prawne wiążące się z daną sytuacją biznesową oraz możliwości rozwiązania danego problemu. W zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego posiada doświadczenie w rejestracji spółek, przygotowywania uchwał organów spółek oraz ich rejestracji czy przygotowanie procesu przekształcenia spółek, w tym ich podział i połączenie, przeprowadzanie zmian własnościowych w spółkach. Zajmuje się również obsługą jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządowych instytucji kultury. Ponadto udziela porad prawnych również w zakresie doradztwa przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami zdobyte dzięki aktywnemu uczestnictwu w negocjowaniu umów, porozumień oraz rozwiązywaniu konfliktów. Reprezentuje klientów przed sądami: zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Posiada umiejętność zarządzania zespołami (do 3 osób), wyznaczania zadań i kontroli ich realizacji, jak również motywowania pracowników. Charakteryzuje się wysoką samodzielnością w pracy, skrupulatnością i dokładnością w realizacji wyznaczonych celów. Otrzymała w 2017 roku od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku wyróżnienie za działalność pro publico bono.

W wolnych chwilach oddaje się pasji poszukiwań morskich,  kiedyś przeczytała bowiem, że „na morzu można wszystko znaleźć, zależnie od tego, czego się szuka” (Joseph Conrad).

Radca prawny

Maciej Bielawski

Radca prawny, od 2018 r. wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: WA-13678). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą ukończył w 2017 r. Jest specjalistą z szeroko pojętego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem umów, zawieranych w obrocie gospodarczym, a także w zakresie prawa spółek. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z obsługą prawną biznesu – zajmował się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów z sektora MŚP (głownie z branży automotive, FMCG oraz z branży budowlanej). Pomagał przedsiębiorcom przede wszystkim przez bieżące doradztwo prawne, które związane było z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą – brał udział w przygotowaniu i negocjowaniu umów, zarówno zawieranych z kontrahentami, jak i tych dotyczących finansowania, w szczególności umów leasingu oraz umów kredytowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych jako pełnomocnik procesowy zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w postępowaniach egzekucyjnych. Za swój największy sukces zawodowy uważa dotychczasową skuteczność w sprawach sądowych, prowadzonych w wyniku złożenia odwołania od niekorzystnych dla swoich mocodawców decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wynoszącą obecnie 100% wygranych spraw na kilkadziesiąt zakończonych. Sprawnie posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

W wolnych chwilach lubi wyłączyć się od świata gospodarki i biznesu przez przebywanie na świeżym powietrzu i sadzenie roślin. Fan motoryzacji.

Radca prawny

Jędrzej Jackiewicz

Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych (RODO), regulacji prawnych dotyczących e-commerce oraz prawa handlowego.

Doświadczenie zdobył jako prawnik in-house spółek z branży wydawniczej oraz IT. W ramach swojej działalności pracuje również dla Klientów z branży budowlanej, deweloperskiej, hotelarskiej, marketingowej i motoryzacyjnej. Świadczy stałą obsługę prawną dla Klientów z sektora publicznego z zakresu kultury i sztuki.

Zajmuje się rejestrowaniem, ochroną i sprawami spornymi dotyczącymi znaków towarowych, a także sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych. Dzięki codziennej współpracy z programistami z łatwością porusza się w zagadnieniach dotyczących tworzenia nowych aplikacji oraz serwisów internetowych – w tworzonych dla Klientów regulaminach i EULA dobiera rozwiązania prawne dopasowane do przedstawionych zagadnień technicznych.

Prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, a także zajmuje się wdrażaniem i kontrolą wykonywania przepisów RODO. Świadczy wszechstronną obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Zapewnia wsparcie z zakresu wielu dziedzin prawa cywilnego i  administracyjnego, a także w obszarze prawa rodzinnego i spraw rozwodowych. Biegle posługuje się językiem angielskim. W wolnych chwilach zastanawia się jak wyglądałoby jego życie, gdyby zamiast prawa wybrał programowanie.

Radca prawny

Michał Kamzelewski

Jest specjalistą w dziedzinie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego oraz prawa podatkowego. Sporą część obowiązków zawodowych koncentruje również na aspektach związanych z prawem wodnym, prawem pracy jak i prawem autorskim.

W swojej karierze zawodowej zajmował się głównie obsługą podmiotów z branży energetycznej oraz hotelarskiej.

Za swój największy sukces zawodowy uważa satysfakcję naszych klientów z wykonanej na ich rzecz pracy.

W wolnych chwilach uprawia sport, rozmyślając nad alternatywnymi scenariuszami minionego dnia.

Praktykantka

Marta Ellerik

Studentka V roku, obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, próbując zmierzyć się z tematem odpowiedzialności za szkodę wyrządzonej poprzez działania sztucznej inteligencji. Współpracuje z BGST od października 2019 r. W swojej pracy w Kancelarii pomaga głównie przy obsłudze podmiotów gospodarczych, szczególnie w zakresie spraw windykacyjnych. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie udzielając się jako wolontariusz w Poradni Klubu Jagiellońskiego, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną.

W wolnych chwilach namiętnie psuje sobie wzrok, w wirtualnej rzeczywistości.

Praktykantka

Katarzyna Szymańska

Współpracuje z Kancelarią BGST współpracuje od sierpnia 2019 r. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie spraw windykacyjnych, a także analizą zagadnień procesowych spraw wpływających do Kancelarii. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz BGST Kasia podejmowała liczne praktyki, dzięki czemu zdobyła niezbędną wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego.

Kasia jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów udzielała się w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Sekcji Administracyjnej, a także w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA. Aktualnie Kasia przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego oraz ubezpieczeniowego. Biegle włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym.

W wolnych chwilach Kasia czyta reportaże, angażuje się w wolontariat, a także gotuje.  Zainteresowanym przekaże przepis na babeczki, których nie da się zepsuć 🙂