Oferta

Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej stanowi wiodąca specjalizację naszych Radców Prawnych.

Kancelaria świadczy w tej dziedzinie pomoc prawną w zakresie przygotowywania i sporządzania umów, opinii, reprezentowania Klientów w sporach sądowych jak również w toku negocjacji.

Kancelaria podejmuje się również kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa autorskiego dla podmiotów zajmujących się prowadzeniem serwisów i portali internetowych a w szczególności ochroną znaków towarowych w internecie i zapobieżeniu praktyk nieuczciwej konkurencji.

Zajmujemy się również ściganiem naruszeń praw własności intelektualnej w szczególności w internecie, na portalach aukcyjnych, portalach wymiany plików i portalach społecznościowych.

 

Kontakt

Radca Prawny Dorota Senger, Rafał Tołwiński

Biura. Hotele. Inwestycje.

Zapewniamy obsługę procesów inwestycyjnych w pełnym zakresie, począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez wsparcie w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę (a w sytuacjach, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego także decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) skończywszy na wsparciu w zakresie zagospodarowania nowo wybudowanego budynku (umowy najmu).

Przeprowadziliśmy wiele transakcji nabycia nieruchomości, zapewniając również pomoc prawną związaną z udzieleniem kredytu.

Zajmowaliśmy się nieruchomościami przeznaczonymi na centra handlowe, centra biurowe, hotele, restauracje, budynki wielorodzinne.

Obsługiwaliśmy również transakcje zbycia nieruchomości.

Kontakt

Radca Prawny Rafał Tołwiński

Działalność w internecie

Nasza Kancelaria oferuje stałą ochronę prawną dla firm prowadzących wyłącznie działalność gospodarczą w internecie oraz dla tych, które dopiero zaczynają działać on-line.

Ponieważ w internecie panuje większa konkurencja, wszelkie działania marketingowe powinny być odpowiednio przygotowane pod względem prawnym.

Doradzamy w kwestiach dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, ochrony praw konsumenta, zawierania umów na odległość, a także ochrony praw autorskich, majątkowych lub osobistych w internecie.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa w zakresie funkcjonowania portali internetowych, w szczególności przygotowanie Regulaminów i Polityk Prywatności oraz informacji na temat plików cookies. W przypadku planowanej kampanii mailingowej jesteśmy w stanie ocenić jej zgodność z wymogami dotyczącymi informacji handlowej oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Doradzimy też w zakresie przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych w internecie.

Kontakt

Radca Prawny Piotr Grubba

Konkurencja i Konsumenci

Chronimy przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją.

W zakresie prawa konkurencji Kancelaria zapewnia stałą ochronę prawną Przedsiębiorcom których możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych została naruszona poprzez praktyki nieuczciwej konkurencji.

Świadczone usługi obejmują reprezentację w sporach sądowych, doradztwo i pomoc w negocjacjach, a także reprezentację w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontakt

Radca Prawny Agnieszka Gajda

Zamówienia publiczne

Od wielu lat Prawnicy Kancelarii doradzają podmiotom działającym w sektorze zamówień publicznych występującym zarówno w roli zamawiających, jak i wykonawców. Dzięki temu zdobyli doświadczenie pozwalające na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej na wszystkich etapach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzory umów realizacyjnych), statuowania zasad współpracy pomiędzy wykonawcami (umowy konsorcjum, umowy o podwykonawstwo), wnoszenia środków ochrony prawnej oraz reprezentowania podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Kontakt

Radca Prawny Marek Czajkowski