O kancelarii

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka Partnerska, to kancelaria założona przez trzech radców prawnych: Pawła Borka, Szymona Gajdę oraz Rafała Tołwińskiego.

Naszą podstawową specjalizacją jest tematyka prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej. Od wielu lat zajmujemy się także zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne).

Nasz zespół posiada również duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi procesów inwestycyjnych, przekształceń spółek (M&A) oraz bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego.

Świadczymy ponadto usługi w zakresie windykacji wierzytelności oraz zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, handlowego oraz rodzinnego.

Współpracujemy z kancelariami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i innych krajów. Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim oraz niemieckim.


Partnerzy kancelarii

Paweł Borek

Paweł Borek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

więcej

Rafał Tołwiński

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003).

więcej

Szymon Gajda

Szymon Gajda

Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych. Świadczy profesjonalną pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku edukacji. Prowadzi procesy o ochronę dóbr osobistych.

więcej

Zespół

Dorota Senger

Dorota Senger

Radca prawny

Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku, odbywając aplikację radcowską. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów odbywała praktyki w trójmiejskich kancelariach prawnych. Zdobyte doświadczenia wykorzystała w przygotowaniu pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.
Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie praw autorskich, prawa nowych technologii, własności przemysłowej, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz zagadnieniach konkurencji. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (głównie z branży ICT), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Joanna Sadowska

Joanna Sadowska

Radca prawny

Joanna Sadowska rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii w 2014 roku. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła w 2007 roku aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.
Specjalizuje się w zakresie prawa żywieniowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących prawa urzędniczego. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów publicznych, podmiotów gospodarczych (głównie z branży żywnościowej), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Piotr Grubba

Piotr Grubba

Radca Prawny

Radca Prawny

Marek Czajkowski

Marek Czajkowski

Radca Prawny

Marek rozpoczął pracę w BGST w maju 2015 roku. w 2013 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Marek jest aplikantem I roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy OIRP w Gdańsku. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw windykacyjnych oraz z zakresu prawa autorskiego. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz BGST, Marek zdobywał doświadczenie w dziale prawnym agencji pracy tymczasowej, dzięki czemu nabył niezbędne wiedzę z zakresu prawa pracy, spółek oraz umów handlowych. W pracy Marek posługuje się językiem angielskim.

Paweł Kapelańczyk

Paweł Kapelańczyk

Aplikant radcowski

Paweł Kapelańczyk współpracuje z naszą Kancelarią od lutego 2016 roku. W 2015 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W tym samym roku podjął studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W BGST Paweł zajmuje się przygotowywaniem, sprawdzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów oraz innych pism, a także obsługą prawną naszych Klientów. Oprócz tego, interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem finansowym, sportowym oraz nowych technologii. Paweł biegle posługuje się językiem angielskim.

Aneta Rutkowska

Aneta Rutkowska

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2017 r. obroniła pracę magisterską z obszaru tematyki znaków towarowych na Uniwersytecie Gdańskim i wtedy też rozpoczęła współpracę z Kancelarią. Aneta w trakcie studiów udzielała się społecznie jako wolontariusz w stowarzyszeniu świadczącym nieodpłatną pomoc prawną oraz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie pracując w kancelarii zajmującej się obsługą prawną spółki kapitałowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Alicja Pałgan

Alicja Pałgan

Aplikant radcowski

Alicja Pałgan

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Kierownik sekretariatu

Kierownik sekretariatu

Kamila Zawiszewska

Kamila Zawiszewska

Praktykant

Kamila Zawiszewska- Współpracuje z BGST od października 2017 r., studentka 5. roku dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kancelarii pomaga przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, głownie w zakresie spraw windykacyjnych. Dodatkowo pomaga przy uzyskiwaniu wiz i zezwoleń na pobyt stały lub czasowy oraz innych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce. Prywatnie Kamila angażuje się w działalność społeczną, w jej głównym obszarze zainteresowań znajduje się wolontariat zagraniczny.