O kancelarii

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka Partnerska, to kancelaria założona przez trzech radców prawnych: Pawła Borka, Szymona Gajdę oraz Rafała Tołwińskiego.

Naszą podstawową specjalizacją jest tematyka prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej. Od wielu lat zajmujemy się także zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne).

Nasz zespół posiada również duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi procesów inwestycyjnych, przekształceń spółek (M&A) oraz bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego.

Świadczymy ponadto usługi w zakresie windykacji wierzytelności oraz zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, handlowego oraz rodzinnego.

Współpracujemy z kancelariami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i innych krajów. Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim oraz niemieckim.


Partnerzy kancelarii

Paweł Borek

Paweł Borek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

więcej

Rafał Tołwiński

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003).

więcej

Szymon Gajda

Szymon Gajda

Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych. Świadczy profesjonalną pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku edukacji. Prowadzi procesy o ochronę dóbr osobistych.

więcej

Zespół

Dorota Senger

Dorota Senger

Radca prawny

Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku, odbywając aplikację radcowską. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów odbywała praktyki w trójmiejskich kancelariach prawnych. Zdobyte doświadczenia wykorzystała w przygotowaniu pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.
Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie praw autorskich, prawa nowych technologii, własności przemysłowej, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz zagadnieniach konkurencji. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (głównie z branży ICT), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Joanna Sadowska

Joanna Sadowska

Radca prawny

Joanna Sadowska rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii w 2014 roku. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła w 2007 roku aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.
Specjalizuje się w zakresie prawa żywieniowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących prawa urzędniczego. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów publicznych, podmiotów gospodarczych (głównie z branży żywnościowej), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Piotr Grubba

Piotr Grubba

Radca Prawny

Radca Prawny

Marek Czajkowski

Marek Czajkowski

Radca Prawny

Marek rozpoczął pracę w BGST w maju 2015 roku. w 2013 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Marek jest aplikantem I roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy OIRP w Gdańsku. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw windykacyjnych oraz z zakresu prawa autorskiego. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz BGST, Marek zdobywał doświadczenie w dziale prawnym agencji pracy tymczasowej, dzięki czemu nabył niezbędne wiedzę z zakresu prawa pracy, spółek oraz umów handlowych. W pracy Marek posługuje się językiem angielskim.

Alicja Pałgan

Alicja Pałgan

Aplikant radcowski

Alicja Pałgan

Paweł Kapelańczyk

Paweł Kapelańczyk

Aplikant radcowski

Paweł Kapelańczyk współpracuje z naszą Kancelarią od lutego 2016 roku. W 2015 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W tym samym roku podjął studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W BGST Paweł zajmuje się przygotowywaniem, sprawdzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów oraz innych pism, a także obsługą prawną naszych Klientów. Oprócz tego, interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem finansowym, sportowym oraz nowych technologii. Paweł biegle posługuje się językiem angielskim.

Aneta Rutkowska

Aneta Rutkowska

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2017 r. obroniła pracę magisterską z obszaru tematyki znaków towarowych na Uniwersytecie Gdańskim i wtedy też rozpoczęła współpracę z Kancelarią. Aneta w trakcie studiów udzielała się społecznie jako wolontariusz w stowarzyszeniu świadczącym nieodpłatną pomoc prawną oraz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie pracując w kancelarii zajmującej się obsługą prawną spółki kapitałowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Kierownik sekretariatu

Kierownik sekretariatu

Kamila Zawiszewska

Kamila Zawiszewska

Praktykant

Kamila Zawiszewska- Współpracuje z BGST od października 2017 r., studentka 5. roku dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kancelarii pomaga przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, głownie w zakresie spraw windykacyjnych. Dodatkowo pomaga przy uzyskiwaniu wiz i zezwoleń na pobyt stały lub czasowy oraz innych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce. Prywatnie Kamila angażuje się w działalność społeczną, w jej głównym obszarze zainteresowań znajduje się wolontariat zagraniczny.