O kancelarii

BGST Radcowie Prawni to kancelaria, która w formie spółki partnerskiej działa od 2009 r. Od 01 stycznia 2019 r. jej partnerami pozostają radcowie: dr Agnieszka Gajda oraz Rafał Tołwiński. Pełna nazwa spółki to BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński sp. p.

Naszą podstawową specjalizacją jest obsługa podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawie wydawniczym, prawie IT. Od wielu lat zajmujemy się także zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne), obsługą transakcji nieruchomościowych oraz działalności hotelarskiej.

Nasz zespół posiada również duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi procesów inwestycyjnych, przekształceń spółek (M&A) oraz bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego.

Świadczymy ponadto usługi w zakresie windykacji wierzytelności oraz zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, handlowego oraz rodzinnego.

Współpracujemy z kancelariami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i innych krajów. Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim oraz niemieckim.


Partnerzy kancelarii

Rafał Tołwiński

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowca prawa autorskiego na studiach podyplomowych prowadzonych na UG i na zajęciach dla aplikantów OIRP w Gdańsku. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie negocjowania umów i obsługi korporacyjnej firm.

więcej

dr Agnieszka Gajda

dr Agnieszka Gajda

dr Agnieszka Gajda - radca prawny od 2006 r., doktor nauk prawnych od 2010 r. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Specjalizuje się w prawie ustrojowym, środkach ochrony praw i wolności jednostki. W 2018 r. wyróżniona przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołową nagrodą I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.

więcej

Zespół

Dorota Senger

Dorota Senger

Radca prawny

Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku. Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doradzała klientom z branży kreatywnej, muzycznej, wydawniczej, branży IP i spółek handlowych (w szczególności fuzji, podziałów i przekształceń spółek). Zajmuje się również spornymi sprawami zarówno w zakresie prawa własności intelektualnej, jak i sporów gospodarczych, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Dorota biegle posługuje się angielskim językiem prawniczym.

Joanna Sadowska

Joanna Sadowska

Radca prawny

Joanna Sadowska rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii w 2014 roku. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła w 2007 roku aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.
Specjalizuje się w zakresie prawa żywieniowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących prawa urzędniczego. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów publicznych, podmiotów gospodarczych (głównie z branży żywnościowej), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Piotr Grubba

Piotr Grubba

Radca Prawny

Radca prawny, którego głównymi obszarami działania są: sprawy gospodarcze, negocjacje, postępowania sądowe, odszkodowania, windykacja i egzekucja, własność intelektualna, w tym ochrona praw autorów, podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych oraz ochrona danych osobowych.
Wspiera kancelarię w zakresie prawa karnego oraz współpracy z organami Policji i prokuratur.
Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.
Biegle porusza się w sprawach i zagadnieniach informatycznych.

Jędrzej Jackiewicz

Jędrzej Jackiewicz

Radca Prawny

Absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny od 2016 r. Doświadczenie zdobywał jako prawnik in-house spółek z branży wydawniczej oraz IT. Pracując dla klientów biznesowych pozyskał wiedzę i umiejętności w zakresie analizowania i sporządzania kompleksowych umów, w tym w szczególności umów z zakresu prawa autorskiego, umów najmu, sprzedaży i o świadczenie usług. Ponadto udziela wsparcia prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych i wdrożenia regulacji RODO w działalności gospodarczej.
Zajmuje się również rejestrowaniem, ochroną i sprawami spornymi dotyczącymi znaków towarowych, a także sporządzaniem regulaminów serwisów internetowych. Świadczy wszechstronną obsługę prawną spółek prawa handlowego, doradzając również w zakresie prawa podatkowego, specjalizując się w zagadnieniu tzw. podatku u źródła. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marek Czajkowski

Marek Czajkowski

Radca Prawny

Marek rozpoczął pracę w BGST w maju 2015 roku. W 2013 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Marek jest aplikantem I roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy OIRP w Gdańsku. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw windykacyjnych oraz z zakresu prawa autorskiego. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz BGST, Marek zdobywał doświadczenie w dziale prawnym agencji pracy tymczasowej, dzięki czemu nabył niezbędne wiedzę z zakresu prawa pracy, spółek oraz umów handlowych. W pracy Marek posługuje się językiem angielskim.

Aneta Rutkowska

Aneta Rutkowska

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2017 r. obroniła pracę magisterską z obszaru tematyki znaków towarowych na Uniwersytecie Gdańskim. Aneta w trakcie studiów udzielała się społecznie jako wolontariusz w stowarzyszeniu świadczącym nieodpłatną pomoc prawną oraz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Była uczestnikiem Szkoły Prawa Brytyjskiego (Diploma in English Law and Practical Legal Skills). Biegle posługuje się językiem angielskim. Zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki m.in. w UOKiK. Obecnie wspiera radców prawnych w stałej obsłudze jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska, opiniowaniu umów głównie z zakresu organizacji wydarzeń sportowych, najmu i dzierżawy nieruchomości oraz przy obsłudze spółek handlowych.

Alicja Pałgan

Alicja Pałgan

Aplikant radcowski

Alicja Pałgan

Paweł Kapelańczyk

Paweł Kapelańczyk

Aplikant radcowski

Paweł Kapelańczyk współpracuje z naszą Kancelarią od lutego 2016 roku. W 2015 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W tym samym roku podjął studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W BGST Paweł zajmuje się przygotowywaniem, sprawdzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów oraz innych pism, a także obsługą prawną naszych Klientów. Oprócz tego, interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem finansowym, sportowym oraz nowych technologii. Paweł biegle posługuje się językiem angielskim.

Kamila Zawiszewska

Kamila Zawiszewska

Praktykant

Kamila Zawiszewska- Współpracuje z BGST od października 2017 r. W kancelarii pomaga przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, głownie w zakresie spraw windykacyjnych. Dodatkowo pomaga przy uzyskiwaniu wiz i zezwoleń na pobyt stały lub czasowy oraz innych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce. Prywatnie Kamila angażuje się w działalność społeczną, w jej głównym obszarze zainteresowań znajduje się wolontariat zagraniczny. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kamila biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Kierownik sekretariatu

Anna Wójtowicz odpowiada za prowadzenia biura Kancelarii, w tym jej terminarza oraz obiegiem dokumentacji. Anna zajmuje się również koordynowaniem i nadzorowaniem prac personelu pracowników biurowych. Ania rozpoczęła pracę w Kancelarii w sierpniu 2016 roku. Z wykształcenia jest ekonomistką, w 2010 roku zdobyła Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Następnie kontynuowała studia dzienne w Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie. Swoje doświadczenie w zakresie zarządzania biurem oraz księgowości wykorzystuje w pracy w Kancelarii.