Co się wydarzyło w BGST przed długim weekendem majowym.

Paweł Borek

W tym tygodniu miały miejsce dwa bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia naszej Kancelarii.

Po pierwsze w dniu 24 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki egzaminu radcowskiego.
Z wielką przyjemnością i dumą możemy napisać, iż nasz aplikant Marek Czajkowski zdał egzamin i po złożeniu ślubowania zostanie radcą prawnym. Podobnie jak wszyscy inni aplikanci z którymi współpracowaliśmy przez wszystkie lata, a przystąpili do tegorocznego egzaminu radcowskiego.
Gratulacje. Dla wszystkich.

Druga informacja, choć chronologicznie pierwsza, to opublikowany we wtorek w Rzeczpospolitej Ranking Kancelarii Prawniczych. Ranking opublikowany został po raz szesnasty. W tegorocznym rankingu zajęliśmy 9 miejsce na Pomorzu, co oznacza awans o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniej edycji. W rankingu uczestniczymy nieprzerwanie od 2015 roku. Zajęliśmy wtedy 11 miejsce, oznacza to systematyczny rozwój. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, zajmiemy jeszcze wyższe miejsce.

Więcej

Kluczowe orzeczenie Sądu Najwyższego dla kilku milionów Polaków.

Paweł Borek

Kluczowe dla kilku milionów Polaków orzeczenie Sądu Najwyższego – w jaki sposób liczyć głosy, aby uchwała była ważna?

28 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygnatura akt IV CSK 297/17) w sprawie skargi kasacyjnej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Stan faktyczny

W czerwcu 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie spółdzielni. Zgromadzenie nie było podzielone na części w rozumieniu art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z punktów obrad zgromadzenia było podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2014.
Jeden z członków spółdzielni złożył pozew skierowany przeciwko spółdzielni, w którym wniósł o ustalenie nieistnienia powyższej uchwały albo ewentualnie uchylenie lub stwierdzenie nieważności tej uchwały. Wyrokiem ze stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, na podstawie przepisu z art. 8³ ust. 9 zd. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o nieistnieniu przedmiotowej uchwały walnego zgromadzenia z czerwca 2015 r. Stanowisko to potwierdził także Sąd Apelacyjny w Gdańsku, argumentując, iż podziela dokonaną przez sąd pierwszej instancji wykładnię art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Problem prawny: rozbieżne orzeczenia sądów, różne rozumienie przepisu, problem spółdzielni mieszkaniowych z liczeniem głosów na walnym zgromadzeniu

Więcej