Zmiany w PKD oraz w procedurze rejestracji przedsiębiorców

Karol Błąd

1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161) (dalej: nowelizacja ustawy o KRS), zgodnie z którą przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą mogli podać maksymalnie dziesięć pozycji klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Więcej

Kradzież tożsamości w Sieci

Kamila Kosiak-Pawtel

„Morderstwo to nic trudnego” pisała w swoich powieściach kryminalnych Agatha Christie. Czy jednak niekwestionowana królowa kryminału, która w swoich książkach często posługiwała się konstrukcją skradzionej tożsamości mogła przypuszczać, że w XXI wieku będzie to tak łatwe i powszechne? Myślę, że zarówno ona, jak i większość ludzi żyjących w dzisiejszych czasach nie zdaje sobie sprawy z powszechności tego zjawiska, które spotęgował przede wszystkim Internet.

Więcej

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia.

Kamila Kosiak-Pawtel

Regulacja zawarta w art. 29 ust. 4 ustawy PZP wskazuje szereg warunków, jakie zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia jako dodatkowe wymagania związane z realizacją samego zamówienia. Ustanawianie tego typu warunków jest nie tylko zgodne z prawem unijnym, ale także są propagowane przez Komisję Europejską.

Więcej

In Post nadal będzie dostarczał przesyłki sądowe.

Szymon Gajda

W piątek 16 stycznia 2015r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji nadawanej m.in. przez administrację rządową.

Więcej

Odszkodowanie ze skargi na przewlekłość wolne od podatku dochodowego.

Paweł Borek

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy dodanego do art. 21 ust. 1 tej ustawy punktu 3e osoby, którym zostały przyznane przez sąd odszkodowania od Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania w ich sprawie, są zwolnione od podatku dochodowego w tym zakresie.

Więcej