Nowa strategia Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT.

Szymon Gajda

Nowa strategia Komisji Europejskiej w dziedzinie ICT.

Komisja Europejska ogłosiła program roboczy na 2015r ( pełny tekst w języku angielskim można znaleźć na http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf). Jednym z kliku podstawowych punktów jest koncentracja na „Połączonym Cyfrowym Jednolitym Rynku”. Takim sformułowaniem posłużył się przewodniczący Komisji Jean Claude Juncker w ogłoszonych w Parlamencie Europejskim lipcu 2014r wytycznych swojej polityki na nadchodzące lata (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf#page=6). Warto przez chwilę zatrzymać się na znaczeniu słowa „Połączony” ( ang. Connected ), gdyż może ono budzić ambiwalentne odczucia w kontekście znaczenia idei Jednolitego Rynku, którego immanentną cechą jest przecież trwałe połączenie struktur gospodarczych Państw Członkowskich UE.

Więcej

Przedsiębiorco idzie nowe!!! – czyli zmiany w prawie konsumenckim

Kamila Kosiak-Pawtel

Analiza nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta [dalej „Ustawa”] przywodzi na myśl starą paremię łacińską, która stwierdza, że nieznajomość prawa szkodzi. Przedmiotowa paremia mogła być uzasadniona w starożytnym Rzymie, kiedy regulacje były stosunkowo nieliczne. W obecnym systemie prawa stosowanie tej paremii do przedsiębiorców jest moim zdaniem niesprawiedliwe. Liczba regulacji i obowiązków jest bowiem zbyt liczna, żeby każdy przedsiębiorca spełnił je w sposób satysfakcjonujący i wymagany prawem.

Niezależnie od licznych obowiązków nakładanych przez nową Ustawę sam fakt, iż wchodzi ona w życie 25 grudnia 2014 roku należy uznać za delikatnie mówiąc niefortunny. Co więcej przepisy przejściowe nakazują do umów zawartych przed tą datą stosować przepisy dotychczasowe. Taka regulacja w praktyce prowadzi do tego, że w dniu 25 grudnia 2014 roku przedsiębiorcy na swoich stronach internetowych powinni umieścić dwa regulaminy. Czy grozi nam zatem wigilijny paraliż sklepów internetowych? Nie można tego wykluczyć…

Więcej