Aktualności

12.01.2016

Zmiana w wysokości opłat zawezwania do ugody.

W dniu 01 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa stawka opłaty sądowej od popularnej i szeroko stosowanej instytucji – zawezwania do zawarcia ugody przed sądem (precyzyjniej – wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego).

Dotychczasowa stawka opłaty wynosiła 40 zł niezależnie od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju roszczenia.

Obecnie stawka 40 zł obowiązuje w sprawach, w których przedmiot wartości sporu nie przekracza 10.000 zł zaś przedmiotem są wyłącznie prawa majątkowe.
Opłata sądowa wyniesie 300 zł, jeżeli powyższa wartość przekracza kwotę 10.000 zł lub nasze roszczenie dotyczy spraw niemajątkowych.