Aktualności

19.05.2017

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

17 maja 2017 Senat przyjął projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Stosownie do treści art. 1 ustawy określa ona zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym.

Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.