Aktualności

30.11.2015

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z dniem 20 listopada 2015 roku, weszły w życie dwa rozporządzenia dotyczące ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Pierwsze z nich dotyczy wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, drugie natomiast konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

W związku z wejściem w życie tzw. „dużej nowelizacji” prawa autorskiego, pojawiło się zapotrzebowanie na uregulowanie dotąd nienormowanych kwestii. Po pierwsze, dotyczy to utworów osieroconych, czyli takich, które mimo podlegania prawu autorskiemu nastręczają trudności przy ustalaniu kto nimi de facto dysponuje. Ustawa zezwala na skorzystanie z nich, dopiero po ukończeniu starannych poszukiwań osób do nich uprawnionych. Minister w rozporządzeniu reguluje wykaz źródeł, z których należy skorzystać w celu uzyskania tych informacji.

Druga kwestia dotyczy tzw. utworów out of commerce czyli niedostępnych w obrocie handlowym. Będą mogły one być zwielokrotniane i upubliczniane jedynie na podstawie umowy z organizacją zbiorowego zarządzania przez instytucje takie jak: archiwa, uczelnie, jednostki naukowe czy instytucje oświatowe. Organizacje, którym będzie przyznane to uprawnienie będą wyłaniane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze konkursu na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wymagania dotyczące organizacji konkursu określa właśnie drugie rozporządzenie wchodzące w życie 20 listopada br.

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052151823

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001834