Aktualności

28.09.2017

Narodowy Kongres Nauki

W dniach 19-20 września 2017 roku radca prawny Izabela Kowalewska uczestniczyła w Narodowym Kongresie Nauki (NKN) w Krakowie stanowiącym podsumowanie 9 wcześniejszych konferencji programowych. W ramach NKN przedstawiono podstawowe założenia projektu tzw. Ustawy 2.0 – „Konstytucji dla Nauki”. Ustawa ta skonsolidować ma dotychczasowe regulacje dotyczące szkolnictwa wyższego. Projekt przewiduje w szczególności: poszerzenie autonomii uczelni, zwiększenie roli statutu, zwiększenie roli i odpowiedzialności rektora, powołanie nowego organu – rady uczelni oraz integrację strumieni finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Według przyjętych założeń nowa ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 października 2018 roku (przy założeniu, że pomyślnie przejdzie proces legislacyjny).