Aktualności

3.12.2016

Mała ustawa o innowacyjności.

30 listopada 2016 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, tzw. mała ustawa o innowacyjności (Dz.U. 2016 poz. 1933). Ustawa wprowadza szereg zmian w obowiązujących przepisach mających ułatwić prowadzenie działalności innowacyjnej. Zmiany zostały wprowadzone między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej, Prawie o szkolnictwie wyższym.

 

Wprowadzone zmiany mają za zadanie ułatwić prowadzenie działalności innowacyjne, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu ulg podatkowych.

Pełny tekst ustawy można znaleźć tutaj.