O kancelarii

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka Partnerska, to kancelaria założona przez trzech radców prawnych: Pawła Borka, Szymona Gajdę oraz Rafała Tołwińskiego.

Naszą podstawową specjalizacją jest tematyka prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej. Od wielu lat zajmujemy się także zagadnieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media, e-handel, płatności elektroniczne).

Nasz zespół posiada również duże doświadczenie w zakresie: opracowania i obsługi procesów inwestycyjnych, przekształceń spółek (M&A) oraz bieżącej obsługi podmiotów publicznych oraz spółek prawa handlowego.

Świadczymy ponadto usługi w zakresie windykacji wierzytelności oraz zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, handlowego oraz rodzinnego.

Współpracujemy z kancelariami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i innych krajów. Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc prawną także w języku angielskim oraz niemieckim.


Partnerzy kancelarii

Paweł Borek

Paweł Borek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

więcej

Rafał Tołwiński

Rafał Tołwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.) oraz podyplomowego Studium Prawa Autorskiego prowadzonego przez Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003).

więcej

Szymon Gajda

Szymon Gajda

Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych. Świadczy profesjonalną pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku edukacji. Prowadzi procesy o ochronę dóbr osobistych.

więcej

Zespół

Kamila Kosiak-Pawtel

Kamila Kosiak-Pawtel

Radca prawny

Kamila Kosiak - Pawtel współpracuje z nami najdłużej – od 2010 roku. Po skończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz z ukończeniu z wyróżnieniem Europeistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej rozpoczęła aplikację radcowską i pracę w naszej Kancelarii. Po zdaniu egzaminu zawodowego w pierwszej połowie 2013 roku - została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz doradza w zakresie prawa własności intelektualnej. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Kamila mówi biegle po angielsku.

Dorota Senger

Dorota Senger

Radca prawny

Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku, odbywając aplikację radcowską. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów odbywała praktyki w trójmiejskich kancelariach prawnych. Zdobyte doświadczenia wykorzystała w przygotowaniu pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.
Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie praw autorskich, prawa nowych technologii, własności przemysłowej, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz zagadnieniach konkurencji. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (głównie z branży ICT), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Joanna Sadowska

Joanna Sadowska

Radca prawny

Joanna Sadowska rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii w 2014 roku. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła w 2007 roku aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.
Specjalizuje się w zakresie prawa żywieniowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących prawa urzędniczego. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów publicznych, podmiotów gospodarczych (głównie z branży żywnościowej), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Izabela Kowalewska

Izabela Kowalewska

Radca prawny

Marek Czajkowski

Marek Czajkowski

Aplikant radcowski

Marek rozpoczął pracę w BGST w maju 2015 roku. w 2013 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Marek jest aplikantem I roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy OIRP w Gdańsku. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw windykacyjnych oraz z zakresu prawa autorskiego. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz BGST, Marek zdobywał doświadczenie w dziale prawnym agencji pracy tymczasowej, dzięki czemu nabył niezbędne wiedzę z zakresu prawa pracy, spółek oraz umów handlowych. W pracy Marek posługuje się językiem angielskim.

Anna Wasilewska

Anna Wasilewska

Aplikant radcowski

Anna Wasilewska współpracuje z BGST od czerwca 2014 roku. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W BGST Anna zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego, przygotowywaniem i sprawdzaniem umów i regulaminów oraz obsługą prawną naszych Klientów. Oprócz pracy w BGST aktywnie działa w pozarządowych organizacjach prokonsumenckich oraz udziela się społecznie. Anna mówi biegle po angielsku.

Paweł Kapelańczyk

Paweł Kapelańczyk

Aplikant radcowski

Karol Krzyżanowski

Karol Krzyżanowski

Aplikant radcowski

Katarzyna Szablewska

Katarzyna Szablewska

Aplikant radcowski

Katarzyna Szablewska współpracę z BGST rozpoczęła w lipcu 2014 roku. W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie kontynuuje edukację na aplikacji radowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz na studiach magisterskich w zakresie psychologii biznesu na Uniwersytecie Gdańskim. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie spraw windykacyjnych oraz prawa kontraktów. W pracy posługuje się językiem angielskim, prywatnie uczy się też języka hiszpańskiego

Jakub Doliński

Jakub Doliński

Prawnik

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowuje rozprawę doktorską nt. dzieł zależnych w prawie autorskim, ukończył studium podyplomowe z prawa autorskiego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych (m.in. Monitor Prawniczy, Przegląd Prawa Handlowego, Glosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Prawa Własności Intelektualnej) oraz publicystycznych (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) poświęconych prawu autorskiemu, prawu patentowemu oraz nieuczciwej konkurencji. Wystąpił w Polsce i za granicą na kilkunastu konferencjach naukowych poświęconych prawu własności intelektualnej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych z zakresu prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach adwokackich i biurach rzecznika patentowego w Krakowie, Olsztynie i Poznaniu. Stały konsultant twórców branży filmowej, muzycznej, fotograficznej i wydawniczej, posiada szczególne sukcesy w sprawach dot. popełniania plagiatu.

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Kierownik sekretariatu

Anna Wójtowicz rozpoczęła pracę w Kancelarii w sierpniu 2016 roku. Anna z zawodu jest ekonomistką, w 2010 roku zdobyła Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Następnie kontynuowała studia dzienne w Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie. Swoje doświadczenie w zakresie zarządzania biurem oraz księgowości wykorzystuje w pracy w Kancelarii. Do codziennych obowiązków Anny należy zarządzanie funkcjonowaniem biura, w tym głównie prace administracyjne związane między innymi z organizowaniem niezbędnej dokumentacji, przygotowywaniem projektów pism procesowych, prowadzeniem kalendarza spotkań i rozpraw Partnerów Kancelarii. Anna zajmuje się również koordynowaniem i nadzorowaniem prac personelu pracowników biurowych.

Joanna Dobrzeniecka

Joanna Dobrzeniecka

Pracownik sekretariatu

Joanna Dobrzeniecka rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii w listopadzie 2016 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyła administrację jako studia I stopnia oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne jako studia magisterskie. Doświadczenie w pracy biurowej zdobyła odbywając praktyki w Sądzie Rejonowym oraz na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Swoje doświadczenia pogłębiała po ukończeniu studiów w 2014 roku jako Asystentka Kierownika Sprzedaży w biurze dewelopera, gdzie zajmowała się przedstawianiem oferty klientom a także funkcjonowaniem całego biura.