Katarzyna Szablewska

Katarzyna Szablewska współpracę z BGST rozpoczęła w lipcu 2014 roku. W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie kontynuuje edukację na aplikacji radowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz na studiach magisterskich w zakresie psychologii biznesu na Uniwersytecie Gdańskim. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie spraw windykacyjnych oraz prawa kontraktów. W pracy posługuje się językiem angielskim, prywatnie uczy się też języka hiszpańskiego

Katarzyna Szablewska — wszystkie wpisy:

Problem wypalenia zawodowego w zawodach prawniczych

Katarzyna Szablewska

Zgodnie ze słownikową definicją pojęcie wypalenia zawodowego (ang. occupational burnout) należy rozumieć jako stan znacznego osłabienia zaangażowania jednostki w zakresie jej aktywności związanej z pracą[1]. Podchodząc do zagadnienia od strony funkcjonalnej, należy podkreślić, że zespół wypalenia zawodowego to również termin z zakresu psychiatrii, którym określa się ogół objawów obejmujących fizyczne oraz mentalne wyczerpanie, mające emocjonalne podłoże[2]. Dla potrzeb niniejszego opracowania najistotniejszą kwestią pozostaje fakt, iż wypalenie zawodowe to powszechny problem o charakterze społecznym, a jego specyfika dotyczyć może również określonej grupy zawodowej, jaką stanowią prawnicy.

Tematyka wypalenia zawodowego (jak również stresu zawodowego jako kategorii o wyższym stopniu ogólności) w ciągu ostatniego dwudziestolecia poruszana była szczególnie często zarówno przez psychologów, jak i przez psychiatrów. Wprowadzenie do literatury samego pojęcia oraz zasadniczy, a wręcz najistotniejszy, wkład w istniejące teorie wypalenia zawodowego zawdzięczamy przede wszystkim amerykańskiej psycholog Christinie Maslach, autorce wielowymiarowej koncepcji wypalenia zawodowego. To właśnie jej teoria została przyjęta za podstawę omawianego w niniejszym artykule badania i w oparciu o nią dokonano analizy tejże problematyki.

więcej »